ความสำคัญ

04/06/2558 08:35:32
1,800

 ดอกไม้ประดิษฐ์  เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีความสวยงาม คงทน มีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะดอกไม้ประดิษฐ์จากย้าใยบัวหรือถุงน่อง    ประโยชน์ของดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  อาจจะเลียนแบบจากธรรมชาติหรือคิดประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีหลากหลายรูปแบบเช่น  ดอกไม้  ตุ๊กตา  หรือ ของชำร่วยต่าง ๆ มีความสวยงาม  ละเอียด คงทนกว่าดอกไม้จากธรรมชาติมาก  เหมาะกับเป็นของขวัญ  ของฝากในโอกาสต่าง ๆ 

       นอกจากนี้  ผู้ทำจะมีความคิดสร้างสรรค์  ปะสบการณ์จะทำให้ผลงานในชิ้นต่อไปจะทำให้มีความสวยงาม ความละเอียดเพิ่มขึ้น  และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย