สาระความรู้

ความสำคัญ
ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่มีความสวยงาม คงทน มีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะดอกไม้ประดิษฐ์จากย้าใยบัวหรือถุงน่อง ประโยชน์ของดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
04/06/2558 08:35
1,799
การดูแลรักษาดอกไม้จากผ้าใยบัว
การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว
03/06/2558 15:02
2,020